Podatek 18% czy 19%

 

Podatek 18% czy 19% ?

Początek roku kalendarzowego to szansa na wybór lub zmianę formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Obowiązkiem podatnika jest pisemne zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego. W przypadku braku zawiadomienia, podatnika obowiązują zasady takie jak dotychczas, czyli w roku poprzednim. Natomiast, gdy rozpoczynający działalność gospodarczą nie złoży stosownego zawiadomienia o wyborze sposobu opodatkowania, zostaje mu odgórnie przypisana forma opodatkowania podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, czyli 18% lub 32% w zależności od wysokości uzyskanych dochodów.

 Jaką formę opodatkowania wybrać?

Przykład wyliczenia podatku, przy założeniu takiej samej wysokości przychodów, kosztów oraz dochodów bez uwzględnienia składek ZUS:

Działalność gospodarcza jest prowadzona w zakresie usług budowlanych. Roczne przychody z działalności wynoszą 45 000zł, koszty 25 000zł - dochód to 20 000zł.

Zasady ogólne – skala podatkowa (18% lub 32%)

Podatek liniowy – 19%

Ryczałt – 3,5%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%

20 000 * 18% - 556,02 =

3 044zł

20 000 * 19% =

3 800zł

45 000 * 5,5% =

2 475zł

Zaprezentowany przykład pokazuje, że w powyższym przypadku najkorzystniejszym rozwiązaniem byłby wybór sposobu płacenia podatku w formie ryczałtu (stawka 5,5% wybrana ze względu na rodzaj usług). Jednak wystarczyłoby zmienić zakres świadczonych usług np. na usługi ślusarskie, a zmieniłaby się wówczas stawka na 8,5% i podatek wyniósłby 3 825 zł, a więc ta forma spadłaby na 3 miejsce w rankingu opłacalności. Najkorzystniejszym sposobem okazałby się wybór podatku na zasadach ogólnych.

Należy wspomnieć, że przy podejmowaniu wyboru odnośnie sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym, ważne są także inne czynniki np. koszty księgowości, zakupu towarów handlowych, opłaty za czynsz czy media. Im te koszty są wyższe tym mniej opłacalny staje się ryczałt.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij