Czy moje dane są bezpieczne ?

  

Wierząc w prawdziwość maksymy, iż lepiej zapobiegać niż leczyć, wNaszej Kancelarii podjęliśmy działania, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji i zapobieganie ich utracie w jakikolwiek sposób. Wprowadzone przez nas procedury niwelują potencjalne niebezpieczeństwa w wymienionych na wstępie obszarach:


1. Zabezpieczenie przed przekazaniem informacji niepowołanym osobom:

 • Współpracując z danym podmiotem ustalamy z kierownikiem jednostki listę osób ze strony Klienta, którym mogą być przekazywane informacje określonego rodzaju (np. dane kadrowe, dotyczące obrotu, rozrachunków). Każde zapytanie od osoby spoza listy jest zgłaszane Klientowi i wymaga autoryzacji kierownika podmiotu.
 • Klient określa adresy poczty elektronicznej, na które mogą być przekazywane jakiekolwiek informacje.
 • W przypadku pracy zdalnej za pośrednictwem łącza internetowego, połączenie jest zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.
 • Każdy z pracowników Biura złożył podpisane zobowiązanie do nieujawniania jakichkolwiek informacji Klientów Biura osobom trzecim, pod sankcją wysokich kar finansowych.
 • W umowie pomiędzy Klientem a Biurem istnieje zapis zobowiązujący Biuro do zachowania poufności informacji.
 • Wydruki sporządzane w Biurze są niszczone.
 • Dostęp do komputerów w Biurze, a w dalszej kolejności do programów finansowo – księgowych chroniony jest hasłami.
 • Serwer zabezpieczony jest przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz.

 

 2. Zabezpieczenie przed fizyczną utratą dokumentów lub usunięciem danych

 • Przekazanie jakichkolwiek dokumentów pomiędzy Klientem a Biurem może być dokumentowane stosownym protokołem
 • Dokumenty po wprowadzeniu do systemu komputerowego są natychmiast archiwizowane
 • Archiwum dokumentów Klientów znajduje się w zabezpieczonym pomieszczeniu w siedzibie Biura
 • Wszystkie pomieszczenia Biura zabezpieczone są przed włamaniem systemem alarmowym z powiadamianiem zewnętrznej ochrony
 • Dane wprowadzane do systemu zapisywane są w systemie dysków lustrzanych
 • Codziennie sporządzana jest kopia danych z serwera, która przechowywana jest w zabezpieczonym pomieszczeniu

 

 

3. Zabezpieczenie przed błędnym wprowadzeniem lub przetwarzaniem
 • Dane są wprowadzane do systemu przez wykwalifikowane osoby jedynie na podstawie oryginalnych dokumentów
 • Kontroli zapisów (sprawdzenia rejestrów) dokonuje inna osoba, niż wprowadzająca
 • Na bieżąco oprogramowanie użytkowane przez Biuro jest uaktualniane, tak aby praca odbywała się na najnowszej dostępnej wersji
 • Zaksięgowane operacje kontrolowane są okresowo pod kątem ich przetwarzania przez system.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij